Očkovací kalendář

 

OČKOVACÍ KALENDÁŘ - pravidelné očkování dětí v České republice
 
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 537/2006 Sb. o očkování proti infekčním nemocem,
s účinností od 1.11.2010
 
Očkování je podle § 46 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, v platném znění,
                                                            povinné.
 

Zeleně vyznačené očkování je nepovinné

 

Věk dítěte Očkování Očkovací látka

od 6. týdne

1. dávka

 

rotavirové nákazy

 

 

Rotateq

 

 

od 9. týdne

1. dávka

 

záškrt, tetanus, dávivý kašel,

invazivní onemocnění vyvolané Haemophilem B,

přenosná dětská obrna,

virová 
hepatitida B

 

 

Hexacima

 

za 2 měsíce po 1. dávce

2. dávka

záškrt, tetanus, dávivý kašel,

invazivní onemocnění vyvolané Haemophilem B,

přenosná dětská obrna, 

virová 
hepatitida B

Hexacima

od 3. měsíce

1. dávka

pneumokokové nákazy

Prevenar, Synflorix

za 2 měsíce od 1. dávky

2. dávka

pneumokokové nákazy Prevenar, Synflorix

za 1 měsíc po 1.dávce  

2. dávka

rotavirové nákazy

Rotateq

za 1 měsíc po 2.dávce  

3. dávka

rotavirové nákazy Rotateq

za 6-12 měsíců po 2. dávce

3. dávka

záškrt, tetanus, dávivý kašel,

invazivní onemocnění vyvolané Haemophilem B,

přenosná dětská obrna, 

virová 
hepatitida B

Hexacima

za 6-12 měsíců po 2. dávce

3. dávka

pneumokokové nákazy Prevenar, Synflorix
od 7. měsíce věku tuberkulóza BCG; pouze v kalmetizačním centru

od 13. měsíce

1. dávka

spalničky, příušnice a zarděnky Priorix

5.-6. rok života

2. dávka

spalničky příušnice a zadrděnky

Priorix

od dovršení 5. 

do dovršení
6. roku

přeočkování

žáškrt, tetanus a dávivý kašel

Adacel

od dovršení 10. do dovršení 11. roku

přeočkování

přenosná dětská obrna, záškrt, tetanus, dávivý kašel

Boostrix Polio

od dovršení 12. do dovršení 13. roku 

u neočkovaných v prvním roku života

(schéma 3 dávky  - 0, 2 a 6 měsíců)

virová hepatitida B

Engerix B paed.

chlapci i dívky mezi 13. a 14. rokem života proti rakovině děložního čípku (HPV) Gardasil, Gardasil 9

kdykoliv, 2 dávky s odstupem 6-12 měsíců

žloutenka typu A Havrix

 

Doplňující informace :

 

1. Hexavakcína (Hexacima), obsahuje očkování proti šesti nemocem - záškrtu,

tetanu, dávivému kašli, invazivnímu onemocnění vyvolanému původcem Haemophilus

influenzae b, přenosné dětské obrně a virové hepatitidě B.

 

2. Očkování proti pneumokokovým nákazám: děti do 5 let věku s indikacemi 

stanovenými vyhláškou, informace poskytnou dětskému lékaři. Ostatní děti dle zájmu

rodičů, jedná se o očkování nepovinné, doporučené, které je hrazeno zdravotními

pojišťovnami - bližší informace u dětské lékařky.

 

3. Očkování proti rotavirovým nákazám - omezeno věkem, doporučené, nehrazené

očkování, hradí rodiče.

 

4. Priorix obsahuje očkování proti spalničkám, zarděnkám, příušnicím - očkování 

povinné, hrazené státem, lze doplnit o očkování proti planým neštovicím - vaxína 

Priorix Tetra obsahuje očkování proti spalničkám, zarděnkám, příušnicím a planým

neštovicím v jedné dávce - hradí však rodiče dítěte.

 

5. Boostrix - tetanus + záškrt + černý kašel - nepovinné očkování, nahrazuje v případě zájmu očkování proti tetanu ve 14 až 15 letech, je možné očkovat i dříve.

 

6. Klíšťová encefalitida (FSME Immun, Encepur) - nepovinné očkování, lze očkovat po základním očkování, celoročně. Bližší informace u dětské lékařky.

 

7. Meningokoková meningoencefalitida (Menjugate, Menveo, Neisvac) - nepovinné očkování u adolescentů

 

8. Žloutenka typu A (Havrix) - nepovinné očkování, vhodné před nastoupením do kolektivu (MŠ, škola, ... )

 

 

 

 


Kontakt

Před každou návštěvou je nutno se předem objednat!

Pediatr RT, s.r.o
Lumírova 2,
Ostrava - Výškovice
49°46'41.970"N, 18°13'16.319"E


tel.: 596 752 402
mob.: 725 101 424