Očkovací kalendář

 

OČKOVACÍ KALENDÁŘ - pravidelné očkování dětí v České republice
 
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 537/2006 Sb. o očkování proti infekčním nemocem,
s účinností od 1.11.2010
 
Očkování je podle § 46 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, v platném znění,
                                                            povinné.
 

Zeleně vyznačené očkování je nepovinné

 

Věk dítěte Očkování Očkovací látka

od 6. týdne

1. dávka

 

rotavirové nákazy

 

 

Rotateq

 

 

od 9. týdne

1. dávka

 

záškrt, tetanus, dávivý kašel,

invazivní onemocnění vyvolané Haemophilem B,

přenosná dětská obrna,

virová 
hepatitida B

 

 

Infanrix Hexa

 

za 2-6 měsíců po 1. dávce

2. dávka

záškrt, tetanus, dávivý kašel,

invazivní onemocnění vyvolané Haemophilem B,

přenosná dětská obrna, 

virová 
hepatitida B

Infanrix Hexa

od 9. týdne

1. dávka

pneumokokové nákazy

Prevenar 13, Vaxneuvance

za 2-6 měsíců od 1. dávky

2. dávka

pneumokokové nákazy Prevenar 13, Vaxneuvance

za 1 měsíc po 1.dávce  

2. dávka

rotavirové nákazy

Rotateq

za 1 měsíc po 2.dávce  

3. dávka

rotavirové nákazy Rotateq

za 6-12 měsíců po 2. dávce

3. dávka

záškrt, tetanus, dávivý kašel,

invazivní onemocnění vyvolané Haemophilem B,

přenosná dětská obrna, 

virová 
hepatitida B

Infanrix Hexa

za 6-12 měsíců po 2. dávce

3. dávka

pneumokokové nákazy Prevenar 13, Vaxneuvance
od 2. do 24. měsíce věku (do 12. měsíce hradí pojišťovna) meningokokové nákazy typu B Bexsero
od 2. do 24. měsíce věku (hradí pojišťovna) meningokokové nákazy typu A, C, W, Y Nimenrix, Menquadfi
od 7. měsíce věku tuberkulóza BCG; pouze v kalmetizačním centru

od 13. měsíce

1. dávka

spalničky, příušnice a zarděnky M-M-RvaxPro

5.-6. rok života

2. dávka

spalničky příušnice a zarděnky

M-M-RvaxPro

od dovršení 5. 

do dovršení
6. roku

přeočkování

žáškrt, tetanus a dávivý kašel

Boostrix

od dovršení 10. do dovršení 11. roku

přeočkování

přenosná dětská obrna, záškrt, tetanus, dávivý kašel

Adacel Polio

od dovršení 12. do dovršení 13. roku 

u neočkovaných v prvním roku života

(schéma 3 dávky  - 0, 2 a 6 měsíců)

virová hepatitida B

Engerix B paed.

chlapci i dívky mezi 13. a 14. rokem života (hradí pojišťovna) proti rakovině děložního čípku (HPV) Gardasil 9
14. - 15. rok (hradí pojišťovna) meningokokové nákazy typu B Trumemba
14. - 15. rok (hradí pojišťovna) meningokokové nákazy typu A, C, W, Y Nimenrix, Menquadfi

kdykoliv, 2 dávky s odstupem 6-12 měsíců

žloutenka typu A Havrix

 

Doplňující informace :

 

1. Hexavakcína (Infanrix Hexa), obsahuje očkování proti šesti nemocem - záškrtu,

tetanu, dávivému kašli, invazivnímu onemocnění vyvolanému původcem Haemophilus

influenzae b, přenosné dětské obrně a virové hepatitidě B.

 

2. Očkování proti pneumokokovým nákazám: děti do 5 let věku s indikacemi 

stanovenými vyhláškou, informace poskytnou dětskému lékaři. Ostatní děti dle zájmu

rodičů, jedná se o očkování nepovinné, doporučené, které je hrazeno zdravotními

pojišťovnami - bližší informace u dětské lékařky.

 

3. Očkování proti rotavirovým nákazám - omezeno věkem, doporučené, nehrazené

očkování, hradí rodiče.

 

4. M-M-RvaxPro obsahuje očkování proti spalničkám, zarděnkám, příušnicím - očkování 

povinné, hrazené státem.

 

5. Klíšťová encefalitida (FSME Immun, Encepur) - nepovinné očkování, lze očkovat po základním očkování od 1 roku života, celoročně. Bližší informace u dětské lékařky.

 

6. Meningokoková meningoencefalitida typu A, C, W, Y (Nimenrix, Menquadfi) - nepovinné očkování
 

7. Očkování proti meningokoku typu B (Bexsero, Trumemba) - nepovinná vakcína
 

8. Žloutenka typu A (Havrix) - nepovinné očkování, vhodné před nastoupením do kolektivu (MŠ, škola, ... )
 

9. Očkování proti planým neštovicím - bez věkového omezení, nehradí pojišťovna

 

 

 


Kontakt

Před každou návštěvou je nutno se předem objednat!

Pediatr RT, s.r.o
Lumírova 2,
Ostrava - Výškovice
49°46'41.970"N, 18°13'16.319"E


tel.: 596 752 402
mob.: 725 101 424