Očkovací kalendář

 

OČKOVACÍ KALENDÁŘ - pravidelné očkování dětí v České republice
 
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 537/2006 Sb. o očkování proti infekčním nemocem,
s účinností od 1.11.2010
 
Očkování je podle § 46 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, v platném znění,
                                                            povinné.
 

Zeleně vyznačené očkování je nepovinné

 

Věk dítěte Očkování Očkovací látka

od 6. týdne

1. dávka

 

rotavirové nákazy

 

 

Rotarix, Rotateq

 

 

od 9. týdne

1. dávka

 

záškrt, tetanus, dývivý kašel,

invazivní onemocnění vyvolané Haemophilem

influenzae b, přenosná dětská obrna, virová

hepatitida B

 

 

Infanrix Hexa

 

za měsíc po 1. dávce

2. dávka

záškrt, tetanus, dývivý kašel,

invazivní onemocnění vyvolané Haemophilem

influenzae b, přenosná dětská obrna, virová

hepatitida B

Infanrix Hexa

od 3. měsíce

1. dávka

pneumokokové nákazy

Prevenar, Synflorix

od 4. měsíce

2. dávka

pneumokokové nákazy Prevenar, Synflorix

za 1-2 měsíce po 1.dávce  

2. dávka

 

rotavirové nákazy

 

Rotarix, Rotateq

za měsíc po 2. dávce

3. dávka

záškrt, tetanus, dývivý kašel,

invazivní onemocnění vyvolané Haemophilem

influenzae b, přenosná dětská obrna, virová

hepatitida B

Infanrix Hexa

za měsíc po 2. dávce

3. dávka

pneumokokové nákazy  
od 7. měsíce věku tuberkulóza BCG; pouze v kalmetizačním centru

nejdříve za 6 měsíců po 3. dávce

4. dávka

(nejpozději do 18 měsíců

věku)

záškrt, tetanus, dývivý kašel,

 

invazivní onemocnění vyvolané Haemophilem

influenzae b, přenosná dětská obrna, virová

hepatitida B

Infanrix Hexa

11. - 15. měsíc

přeočkování

pneumokokové nákazy Prevenar, Synflorix

od 15. měsíce

1. dávka

spalničky, příušnice a zarděnky Priorix

21. - 25. měsíc, event.

později

přeočkování

 

spalničky příušnice a zadrděnky

Priorix

od dovršení 5. do dovršení

6. roku

přeočkování

 

žáškrt, tetanus a dávivý kašel

Infanrix, Adacel

od dovršení 10. do dovršení 11. roku

přeočkování

přenosná dětská obrna, záškrt, tetanus, dávivý kašel

Boostrix Polio,

Adacel Polio

od dovršení 12. do dovršení 13. roku 

u neočkovaných v prvních letech života,

(schéma 3 dávky  - 0, 1 a 6

měsíců)

virová hepatitida 

Bude ukončeno v roce 2012

Engerix B paed.

jen dívky mezi 13. a 14. rokem proti rakovině děložního čípku (HPV) Silgard, Cervarix

od dovršení 14. do dovršení

15. roku u neočkovaných v

10 - 11 letech věku a dále

každých 10 - 15 let,

u ostatních od dovršení 25.

roku

a dále každých 10 - 15 let

tetanus

Tetavax

kdykoliv, 2 dávky s odstupem 6-12 měsíců

žloutenka typu A Havrix

 

Doplňující informace :

 

1. Hexavakcína (Infanrix Hexa), obsahuje očkování proti šesti nemocem - záškrtu,

tetanu, dávivému kašli, invazivnímu onemocnění vyvolanému původcem Haemophilus

influenzae b, přenosné dětské obrně a virové hepatitidě B.

 

2. Očkování proti pneumokokovým nákazám: děti do 5 let věku s indikacemi 

stanovenými vyhláškou, informace poskytnou dětskému lékaři. Ostatní děti dle zájmu

rodičů, jedná se o očkování nepovinné, doporučené, které je hrazeno zdravotními

pojišťovnami - bližší informace u dětské lékařky.

 

3. Očkování proti rotavirovým nákazám - omezeno věkem, doporučené, nehrazené

očkování, hradí rodiče.

 

4. Priorix obsahuje očkování proti spalničkám, zarděnkám, příušnicím - očkování 

povinné, hrazené státem, lze doplnit o očkování proti planým neštovicím - vaxína 

Priorix Tetra obsahuje očkování proti spalničkám, zarděnkám, příušnicím a planým

neštovicím v jedné dávce - hradí však rodiče dítěte.

 

5. Boostrix - tetanus + záškrt + černý kašel - nepovinné očkování, nahrazuje v případě zájmu očkování proti tetanu ve 14 až 15 letech, je možné očkovat i dříve.

 

6. Klíšťová encefalitida (FSME Immun, Encepur) - nepovinné očkování, lze očkovat po základním očkování, celoročně. Bližší informace u dětské lékařky.

 

7. Meningokoková meningoencefalitida (Menjugate, Menveo, Neisvac) - nepovinné očkování u adolescentů

 

8. Žloutenka typu A (Havrix) - nepovinné očkování, vhodné před nastoupením do kolektivu (MŠ, škola, ... )

 

 

 

 


Kontakt

Pediatr RT, s.r.o

Lumírova 2,
Ostrava - Výškovice
49°46'41.970"N, 18°13'16.319"E


tel.: 596 752 402
mob.: 725 101 424